Observațiile AMG la …”Observațiile CSM față de proiectul Ministerului Justiției de modificare a legii medierii”


Mediator C. Asofronie

      Din păcate, în ședința de ieri, CSM a mers aproape 100% pe proiectul MJ de modificare a legii medierii și Codului de procedură civilă pentru corelarea cu Decizia CCR nr. 266/2014, pe fondul slabei prestații a Consiliului de Mediere (CM), care s-a grabit sa trimita punctele de vedere (3) după propriile, grăbite și dezinteresate păreri, fără consultarea mediatorilor și asociațiilor, fără a se îmbunătați cu ceva semnificativ acest proiect.

     Dimpotrivă, CM girează acest proiect într-o formă care va însemna în continuare ineficiența procedurii de incercare de soluționare a litigiului prin mediere, prealabile primului termen de judecată, despre care noi vorbim de 5 luni de zile, materializată în propunerea de modificare a legii depusă la comisia juridică a Camerei Deputaților, care a fost acceptată de majoritatea asociațiilor, CM, Min. Justiției și acum de către membrii CSM. Singura observație a CM băgată în seamă de CSM a fost cea de la art. 61(2), făcută și de AMG în cadrul grupului de lucru și comisia consultativă, ca să se facă referință în legea medierii strict la mediere, nu la orice cale amiabilă de soluționare a litigiului înainte de judecată.

   În rest, am observat o completare necesară din partea CSM la art. 67 din legea medierii care să prevadă, spre deosebire de soluția împăcării părților, că:

   ”(4) Acordul de mediere poate fi încheiat până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.”

    Prin aceasta se pune capăt interpretării diferite a termenului până la care se poate prezenta la instanță un acord de mediere în materie penală, după modificarea Codului de procedură penală prin legea nr. 265/2013, noua reglementare constituind un avantaj clar al medierii față de celelalte soluții de înțelegere a părților.

   CSM mai propune reformularea alin.(2), nou, la art. 6, considerând că ”informarea de către celelalte profesii juridice, în afară de organele judiciare, arbitrale, alte autorități și instituții cu atribuții jurisdicționale, să se facă ”asupra avantajelor procedurii medierii” și nu ”asupra avantajelor medierii” cum propusese MJ.

    Dar, aici este necesară eliminarea din finalul alin. (1)  ”în materiile prevăzute la art. 60^1”, așa cum au fost de acord toate asociațiile la comisia consultativă.

   Referitor la modificarea Codului de procedură civilă, aici apreciem că propunerea CSM este mai nefavorabilă decât cea propusă de AMG în grupul de lucru la propuneri și comisia consultativă a corpului profesional al mediatorilor convocate în zilele de 10 și 11.10.2014 la sediul CM, ca reacție la punctele de vedere ale CM și propunerile MJ.

  Astfel, la art. 227 CM propusese doar eliminarea alin. (3) la proiectul MJ, deși era necesar ca o asemenea prevedere să existe, cu condiția completării cu referința propusă de AMG la alin.(2), ca să nu rămână incompletă și ineficientă această procedură: ”după parcurgerea procedurii special prevăzute de legea medierii”.

  Iar la art. 61(2) AMG a propus și celelalte asociații au acceptat ca să prevadă că ”judecătorul va trimite părțile să încerce soluționarea litigiului prin mediere” și nu ”va recomanda părților să încerce …”, dacă părțile nu prezintă dovada încercării, după ce o mai făcuse odată, când a trimis pârâtului cererea de chemare în judecată.

    În aceste condiții, dacă nu se ține cont de propunerile noastre, această recomandare va rămâne la fel de ineficientă ca și în prevederile anterioare privind prezentarea la informarea despre avantajele medierii, din art. 2 al legii medierii anulate de CCR și din același art. 227 C.Pr.Civ.

   Ne bucurăm că CSM, spre deosebire de CM a sesizat (poate și din postările AMG) că trebuie modificat și art. 187 (1) pct.1 lit.c) din C.Pr.Civ. coroborat cu Decizia CCR și art. 227, dar trebuie transmisă propunerea concretă de înlocuire a refuzul nejustificat de prezentare a părților la ședința de informare” cu ”… la încercarea soluționării litigiului prin mediere” făcută de AMG la comisia consultativă.

      Apoi, pentru ca judecătorul să poată aplica sancțiunea de la art. 187 pentru neprezentarea părților  la … ”informarea despre avantajele medierii”, CSM propune introducerea a unui nou alineat, alin. (3^1), după alin. (3) al art. 227 CPrCiv din forma propusă de MJ, cu următorul conţinut:

     „(3^1) În cazul în care judecătorul recomandă medierea, iar părţile o acceptă, acestea se vor prezenta la mediator, în vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. După informare, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere. Până la termenul fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesul-verbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare.”

     Dar înainte de acest alineat, util pentru coroborarea cu art. 187, AMG, Colegiul Mediatorilor și APMR au propus acel nou alineat după alin. (3) al art. 61 din legea medierii, esențial înainte de trecerea la judecarea procesului:

    (4) Dacă la primul termen de judecată părțile nu depun dovada cerută la alin.(2), instanța solicită părților lămuriri privind motivele neprezentării la mediator. Dacă judecătorul constată că părțile în mod nejustificat nu au încercat soluționarea litigiului prin mediere va acorda părților un termen de 30 de zile pentru prezentarea la mediator.”

    Ce se mai poate face acum?

    După ce MJ va lua act de observațiile CSM la proiectul proiectul său este foarte important ca și Consiliul de mediere să trimită de urgență propunerile Comisiei consultative din 11.10.2014 pentru a se ține cont și de acestea odată cu observațiile CSM și să iasă un proiect mai bun și eficient, care poate într-adevăr să dea un nou impuls folosirii medierii înaintea și pe timpul unui proces, dacă se dorește cu adevărat degrevarea instanțelor de numărul mare de procese din ultimii ani.

    Acest lucru ar trebui să facă și obiectul unor observații ale CM la Proiectul de strategie al MJ pentru perioada 2015 – 2020, întrucât acolo apar erori referitoare la implementarea medierii obligatorii(?) și alte aspect despre mediere.

   Asociația Mediatorilor Galați solicit oficial Consiliului de mediere să facă aceste demersuri de urgență și să includă în punctele de vedere la proiectul MJ, corelat acum cu observațiile CSM, și propunerile AMG de la art. 2 și 60^1:

Art. 2 alineat nou:

”(6) Dacă părțile unui contract sau convenții au prevazut în acestea o clauză de mediere pentru soluționarea litigiilor înainte de a se adresa unei instanțe sau altei instituții cu atribuții jurisdicționale, ele nu se pot depune o cerere de chemare în judecată fără dovada încercării de soluționare a litigiului prin mediere.”

Art. 60^1 (1) În litigiile ce pot face, potrivit legii, obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile vor fi  ţinute să facă dovada că au încercat soluționarea conflictului  prin mediere în următoarele materii:

”e) în litigiile de muncă precum și cele izvorâte din raporturile de serviciu”;

h) în litigiile din contenciosul administrativ asupra drepturilor și obligatiilor de care părțile pot să dispună;” cu completarea ”în aceste cazuri reclamantul este scutit de parcurgerea procedurii prealabile prevazute de art. 7 din Legea nr. 554//2004 privind contenciosul administrativ;”

Dacă CM și MJ nu pune în discuție și nu acceptă și aceste ultime observații și propuneri, AMG le va transmite unor deputați care să le includă sub forma unor amendamente. Dar este mai bine să fie însușite și de către aceste instituții.

Anunțuri

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: