PREȘEDINTELE ROMÂNIEI- MEDIATORUL CONSTITUŢIONAL


      PREŞEDINTELE ROMÂNIEI – MEDIATORUL CONSTITUŢIONAL

    Medierea este o modalitate alternativă viabilă de soluţionare a conflictelor în afara justiţiei, pe cale amiabilă, reglementată în România de Legea nr. 192/2006, părţile fiind asistate de o terţă persoană specializată în mediere, mediatorul.
Între prerogativele prezidenţiale stabilite prin Constituţia României la art. 80 alin.(2) sunt cele care prevăd că Preşedintele „veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.”
Aceasta este şi o formă specială de aplicare a principiului separaţiei puterilor în stat, condiţionată de necesitatea existenţei unui arbitru sau mediator, care să îndeplinească atribuţia de apărare a interesului public al statului, reprezentat prin puterile şi instituţiile sale, precum şi a intereselor private colective ale celor care compun aceste puteri şi instituţii, precum şi ale cetăţenilor şi altor persoane juridice.
Medierea exercitată de preşedinte păstrează caracteristicile specifice obligatorii ale acestei forme alternative de soluţionare a disputelor pe cale nejudiciară, cu unele particularităţi pe care le vom explicita în continuare, pentru evitarea confuziilor.
Obiectul medierii pe care o poate exercita preşedintele poate fi constituit de:
– divergenţe între puterile statului – legislativă, executivă şi judecătorească;
– dispute între autorităţi, instituţii autonome sau subordonate acestor puteri;
– conflicte între puterile, autorităţile sau instituţiile statului şi societatea reprezentată de cetăţeni, categorii sociale, profesii, entităţi etnice, religioase, alte persoane juridice.
– conflicte între partide politice, profesii, categorii/grupuri sociale, etnice, religioase.

Citește în continuare