Dezbatere publică privind descentralizarea atribuţiilor şi organizării Consiliului de mediere


Mediator Asofronie Constantin
CONDUCEREA ASOCIAŢIEI MEDIATORILOR GALAŢI pune în dezbatere publică propunerea UCMR de descentralizare a atribuţiilor şi organizării Consiliului de mediere (CM), care va fi discutată de membrii CM în şedinţa din data de 11.08.2012. Cu  această ocazie, facem din nou publice opiniile noastre  acceptate de majoritatea membrilor asociaţiei, de la care aşteptăm o actualizare a poziţiei până la data de 10.08.2012.  asupra propunerii UCMR:

1. În legea 192/2006, cu modificările ulterioare, este prevăzută expres compunerea şi organizarea CM: consiliu format din 9 membri şi 3 supleanţi, CARE ARE ÎN SUBORDINE UN SECRETARIAT TEHNIC, a cărui organigramă şi număr de angajaţi este hotărât de consiliu. Punct. O hotărâre a CM care ar modifica ROF al CM NU SE POATE EMITE DECÂT ÎN APLOCAREA LEGII, DECI NU POATE ADĂUGA LA LEGE, CÂND ACEASTA ARE PREVEDERI EXPRESE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI COMPUNEREA, ÎN MOD LIMITATIV.  Deci, ca reglementare, o modificare a organizării CM se poate face doar prin lege.

2. Atribuţiile stabilite nominal pentru CM, preşedinte şi comisia permanentă în lege NU POT FI DELEGATE ALTOR ORGANE INEXISTENTE POTRIVIT ACELEEAŞI LEGI.

3.  Nu se pot face referinţe de genul „potrivit legii” când legea nu prevede nimic în legătură cu problema respectivă.

4. Repetăm aceeaşi solicitare de 5 ani ca orice modificare a legii şi a altor acte normative subsecvente să se facă cu respectarea legilslaţiei privind transparenţa decizională şi consultarea obligatorie a asociaţiilor profesionale şi a mediatorilor neafiliaţi încă, prin comisia organizată în acest sens la nivelul Consiliului de mediere, după punerea în dezbatere publică a proiectelor timp de minimum 30 de zile.

5. Reiterăm propunerile noastre şi ale altor asociaţii, inclusiv în şedinţa comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor din 19.04.2012, de organizare a CORPULUI PROFESIONAL AL MEDIATORILOR LA NIVEL NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN, NU A CONSILIULUI DE MEDIERE, în entităţi care ar putea îndeplini atribuţiile propuse de UCMR în proiectul transmis Consiliului de mediere, SIMILAR TUTUROR CELORLALTE CORPURI PROFESIONALE DIN PROFESIILE LIBERALE.  Opinia contrară promovată de unii lideri din mediere că la nivelul Uniunii Europene nu se susţine o asemenea orientare şi se încurajează existenţa numai a asociaţiilor profesionale ESTE FALSĂ. De fapt, în lipsa unei organizări unitare, fără corp profesional unic sau asociaţii, specialiştii europeni au ajuns la concluzia că TREBUIE ÎNCURAJATĂ CONSTITUIREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE, pentru că majoritatea profesiilor liberale au o organizare istorică individuală, lucru care nu mai corespunde cerinţelor de extindere a aplicării metodelor alternative de soluţionare a conflictelor (ADR)  pe cale amiabilă, nejudiciară.  Organizarea profesioniştilor în structuri asociative ar aduce importante avantaje: o mai bună consultare, modificare şi aplicare uniformă a legislaţiei, o mai bine pregătire profesională pentru creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor şi altor clienţi, o mai bună relaţionare cu instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu, o eficienţă mai bună în promovarea ADR.  Aceasta se urmăreşte de fapt prin directivele şi recomandările europene, nu o punere în discuţie a organizărilor unitare a corpurilor profesionale liberale existente, însă în România, a devenit o modă să se invoce incorect pretinse situaţii, motive, legislaţii nenumite, de la guvernanţi la … fondatorii primelor asociaţii ale mediatorilor, ale căror interese de grup şi de membri perpetui ai consiliului de mediere ar fi clar afectate de o eventuală organizare  naţională şi judeţeană a corpului profesional al mediatorilor.

Simultan cu dezbaterea şi elaborarea unor puncte de vedere ale asociaţiilor existente asupra propunerii UCMR de descentralizare a atribuţiilor şi organizării Consiliului de mediere, rog asociaţiile şi mediatorii neafiliaţi să se exprime asupra propunerii noastre şi neconstituţionalităţii actualelor prevederi ale art. 24 din legea nr. 192/2006, care obligă mediatorii să se înscrie în prea-multele asociaţii profesionale existente sau altele care s-ar mai înfiinţa. Propunerea Asociaţiei Mediatorilor Galaţi de organizare unitară a corpului profesional al mediatorilor, promovată de peste 3 ani de zile, poate fi consultată pe site-ul asociaţiei la următoarele legături:   https://mediereagalati.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=5305&action=edit,     https://mediereagalati.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=5171&action=edit

X     X     X
 
Propunerea de descentralizare Consiliului de mediere a fost prezentată de U.C.M.R., a fost inregistrata la Consiliul de Mediere si  a fost supusa dezbaterilor in sedinta CdM din data de 27 iulie 2012.
Membrii Consiliului de Mediere au amanat discutarea propunerii pentru data de 11 august 2012 la sedinta CdM din luna august.
 
In discutia de principiu, membrii CdM s-au pronuntat astfel:
1. Dorin Badulescu – pentru descentralizare
2. Mugur Mitroi – pentru descentralizare
3. Zeno Sustac – pentru descentralizare
4. Coste Stefan s-a abtinut
5. Mihut Gabriela Gyongy – s-a abtinut
6. Ciuca Anca – impotriva descentralizarii
7. Ioana Stoica – impotriva descentralizarii
8. Dedu Ion – impotriva descentralizarii
9. Mihai Munteanu (membru supleant) impotriva descentralizarii
10. Bogdan Stanescu (membru supleant) impotriva descentralizarii
Membrul CM Angelica Mocan nu a fost prezenta si nu s-a pronuntat.
In procesul verbal de sedinta a fost mentionata propunerea fara sa fie consemnate aceste pozitii.
Uniunea Centrelor de Mediere din Romania adopta Rezolutia privind descentralizarea Consiliului de Mediere din Romania si a atributiilor acestuia la nivel judetean, astfel:
 1. PROPUNERE DE MODIFICARE A REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CONSILIULUI DE MEDIERE DIN ROMANIA:
ART. 1 Consiliul de mediere adopta prin hotarare infiintarea de organisme judetene, cu denumirea de „consiliu judetean de mediere”, organe cu personalitate juridica proprie. Consiliul judetean de mediere este un organism teritorial care cuprinde toti mediatorii autorizati ce fac parte din corpul profesional ale caror sedii principale de desfasurare a activitatii se afla in raza administrativa a unui judet. Consiliul judetean de mediere este compus din 3-5 mediatori autorizati desemnati la propunerea asociatiilor profesionale sau a mediatorilor neafiliati. Pentru municipiul Bucuresti denumirea structurii organizatorice este Consiliul de mediere al Municipiului Bucuresti, iar componenta este asigurata de o structura formata din 7 membri.
 Consiliile judetene de mediere si Consiliul de mediere al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale:
a)indeplinesc atributii de reprezentare la nivel local ale corpului mediatorilor in relatiile cu autoritatile si institutiile judetene;
b)indeplinesc atributii desemnate prin hotarari ale Consiliului de mediere; c)colecteaza taxa profesionala si vireaza ½ din cuantumul acesteia Consiliului de mediere;
d)pun in aplicare hotararile Consiliului de mediere;
e)organizeaza activitatea de redactare si publicare a propriilor materiale;
f)colecteaza date statistice si le transmit trimestrial Consiliului de mediere;
g)tin evidenta punctelor profesionale acumulate de mediatori si anual transmit situatia Consiliului de mediere;
h)ofera consultanta la intocmirea dosarelor de autorizare si percepe taxe pentru aceasta activitate cu avizul Consiliului de mediere;
i)colaboreaza cu asociatiile profesionale in vederea protejarii intereselor mediatorilor;
j) pun in aplicare planul de activitãţi anuale adoptat de Consiliul de mediere;
k) adopta bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi Raportul de bilanţ financiar-contabil anual;
l)colaboreaza cu institutiile de resort in vederea transpunerii legislatiei nationale si europene;
m)controleaza modul de functionare al formelor de exercitare a profesiei, conformitatea acestora cu normele in vigoare si se poate autosesiza pentru abateri disciplinare;
n)asigura transmiterea tipizatelor catre formele de exercitare a profesiei;
o) primeşte sesizãrile în legãturã cu sãvârşirea unei abateri dintre cele prevãzute la art. 38 din Lege, stabileşte condiţiile privind constituirea şi constituie comisiile de disciplinã, dupã caz;
p) analizeazã şi aprobã sancţiunile stabilite de Comisia de disciplinã şi rãspunde de aplicarea acestora;
q) indeplinesc orice alte atributii ce le revin din descentralizarea a atributiilor Consiliului de mediere prin hotarari ale acestuia;
r)solutioneaza plangerile impotriva deciziilor presedintelui
 ART.2 Consiliile judetene de mediere si cel al Municipiului Bucuresti sunt conduse de un presedinte si un vicepresedinte alesi din randul membrilor sai prin vot secret in conformitate cu prevederile Legii si ale regulamentului.
 ART.3 Consiliile de mediere judetene beneficiaza in masura posibilitatilor bugetare de un secretariat tehnic compus din maximum 3 persoane. Consiliul de mediere al Municipiului Bucuresti beneficiaza de un secretariat tehnic compus din maximum 5 persoane.
 ART.4 Veniturile proprii ale consiliilor judetene de mediere precum si cele ale consiliului de mediere al municipiului Bucuresti se compun din:
a) ½ din taxa profesionala achitata anual de fiecare mediator din judet, respectiv Bucuresti;
b) ½ din taxa de autorizare pentru profesia de mediatori pentru mediatorii autorizati in judet, respectiv Bucuresti;
c) taxe proprii locale instituite cu avizul consiliului de mediere;
d) taxe provenind din activitatea de consultanta pentru intocmirea dosarelor de autorizare;
e) venituri din vanzarea publicatiilor proprii;
f) veniturii din vanzarea tipizatelor;
g) venituri din donatii, sponsorizari;
h) orice alte venituri prevazute de lege sau prin hotarari ale Consiliului de mediere
 ART.5 In exercitarea atributiilor ce le revin, consiliile judetene de mediere, respectiv consiliul de mediere al municipiului Bucuresti emit hotarari. In exercitarea atributiilor ce ii revin, presedintele acestor organisme emite decizii. Impotriva hotararilor consiliilor judetene de mediere, respectiv al municipiului Bucuresti, mediatorii nemultumiti pot face plangere in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta. Deciziile presedintelui pot fi atacate cu plangere in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta la consiliul judetean de mediere, respectiv al municipiului Bucuresti.
Predeal, 14 iulie 2012                                               Mugur Bogdan Mitroi
                                                                                               Presedinte UCMR 
 

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: