Dezbatere publică privind descentralizarea atribuţiilor şi organizării Consiliului de mediere


Mediator Asofronie Constantin
CONDUCEREA ASOCIAŢIEI MEDIATORILOR GALAŢI pune în dezbatere publică propunerea UCMR de descentralizare a atribuţiilor şi organizării Consiliului de mediere (CM), care va fi discutată de membrii CM în şedinţa din data de 11.08.2012. Cu  această ocazie, facem din nou publice opiniile noastre  acceptate de majoritatea membrilor asociaţiei, de la care aşteptăm o actualizare a poziţiei până la data de 10.08.2012.  asupra propunerii UCMR:

1. În legea 192/2006, cu modificările ulterioare, este prevăzută expres compunerea şi organizarea CM: consiliu format din 9 membri şi 3 supleanţi, CARE ARE ÎN SUBORDINE UN SECRETARIAT TEHNIC, a cărui organigramă şi număr de angajaţi este hotărât de consiliu. Punct. O hotărâre a CM care ar modifica ROF al CM NU SE POATE EMITE DECÂT ÎN APLOCAREA LEGII, DECI NU POATE ADĂUGA LA LEGE, CÂND ACEASTA ARE PREVEDERI EXPRESE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI COMPUNEREA, ÎN MOD LIMITATIV.  Deci, ca reglementare, o modificare a organizării CM se poate face doar prin lege.

2. Atribuţiile stabilite nominal pentru CM, preşedinte şi comisia permanentă în lege NU POT FI DELEGATE ALTOR ORGANE INEXISTENTE POTRIVIT ACELEEAŞI LEGI.

3.  Nu se pot face referinţe de genul „potrivit legii” când legea nu prevede nimic în legătură cu problema respectivă.

4. Repetăm aceeaşi solicitare de 5 ani ca orice modificare a legii şi a altor acte normative subsecvente să se facă cu respectarea legilslaţiei privind transparenţa decizională şi consultarea obligatorie a asociaţiilor profesionale şi a mediatorilor neafiliaţi încă, prin comisia organizată în acest sens la nivelul Consiliului de mediere, după punerea în dezbatere publică a proiectelor timp de minimum 30 de zile.

5. Reiterăm propunerile noastre şi ale altor asociaţii, inclusiv în şedinţa comisiei consultative a corpului profesional al mediatorilor din 19.04.2012, de organizare a CORPULUI PROFESIONAL AL MEDIATORILOR LA NIVEL NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN, NU A CONSILIULUI DE MEDIERE, în entităţi care ar putea îndeplini atribuţiile propuse de UCMR în proiectul transmis Consiliului de mediere, SIMILAR TUTUROR CELORLALTE CORPURI PROFESIONALE DIN PROFESIILE LIBERALE.  Opinia contrară promovată de unii lideri din mediere că la nivelul Uniunii Europene nu se susţine o asemenea orientare şi se încurajează existenţa numai a asociaţiilor profesionale ESTE FALSĂ. De fapt, în lipsa unei organizări unitare, fără corp profesional unic sau asociaţii, specialiştii europeni au ajuns la concluzia că TREBUIE ÎNCURAJATĂ CONSTITUIREA DE STRUCTURI ASOCIATIVE, pentru că majoritatea profesiilor liberale au o organizare istorică individuală, lucru care nu mai corespunde cerinţelor de extindere a aplicării metodelor alternative de soluţionare a conflictelor (ADR)  pe cale amiabilă, nejudiciară.  Organizarea profesioniştilor în structuri asociative ar aduce importante avantaje: o mai bună consultare, modificare şi aplicare uniformă a legislaţiei, o mai bine pregătire profesională pentru creşterea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor şi altor clienţi, o mai bună relaţionare cu instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniu, o eficienţă mai bună în promovarea ADR.  Aceasta se urmăreşte de fapt prin directivele şi recomandările europene, nu o punere în discuţie a organizărilor unitare a corpurilor profesionale liberale existente, însă în România, a devenit o modă să se invoce incorect pretinse situaţii, motive, legislaţii nenumite, de la guvernanţi la … fondatorii primelor asociaţii ale mediatorilor, ale căror interese de grup şi de membri perpetui ai consiliului de mediere ar fi clar afectate de o eventuală organizare  naţională şi judeţeană a corpului profesional al mediatorilor.

Simultan cu dezbaterea şi elaborarea unor puncte de vedere ale asociaţiilor existente asupra propunerii UCMR de descentralizare a atribuţiilor şi organizării Consiliului de mediere, rog asociaţiile şi mediatorii neafiliaţi să se exprime asupra propunerii noastre şi neconstituţionalităţii actualelor prevederi ale art. 24 din legea nr. 192/2006, care obligă mediatorii să se înscrie în prea-multele asociaţii profesionale existente sau altele care s-ar mai înfiinţa. Propunerea Asociaţiei Mediatorilor Galaţi de organizare unitară a corpului profesional al mediatorilor, promovată de peste 3 ani de zile, poate fi consultată pe site-ul asociaţiei la următoarele legături:   https://mediereagalati.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=5305&action=edit,     https://mediereagalati.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=5171&action=edit

X     X     X
 
Propunerea de descentralizare Consiliului de mediere a fost prezentată de U.C.M.R., a fost inregistrata la Consiliul de Mediere si  a fost supusa dezbaterilor in sedinta CdM din data de 27 iulie 2012.
Membrii Consiliului de Mediere au amanat discutarea propunerii pentru data de 11 august 2012 la sedinta CdM din luna august.