Constituirea corpului profesional al mediatorilor (2) Reglementare şi fundamentare.


 Mediator Constantin Asofronie, preşedintele Asociaţiei Mediatorilor Galaţi

De aproape 2 ani de zile, de la Conferinţa naţională a mediatorilor din 2010 şi cu ocazia altor întruniri zonale ale asociaţiilor profesionale ori la şedinţele comisiei consultative organizate pe lângă Consiliul de mediere am solicitat luarea în dezbatere a unei propuneri de reglementare a corpului profesional al mediatorilor, prin legea medierii şi hotarâri ale CM, până la elaborarea, adoptarea şi implementarea unui statut al acestui corp profesional.
Consiliul de mediere şi unele asociaţii din care făceau parte membrii acesteia au mers însă pe altă cale şi au stabilit prin mai multe hotărâri consecutive obligarea mediatorilor să se înscrie în asociaţiile profesionale existente ori care mai pot apărea, mergând până la sancţionarea celor neînscrişi cu excluderea de pe Tabloul mediatorilor şi împiedicarea exercitării dreptului de vot la alegerile pentru CM din toamna anului 2011.       S-a invocat o modificare a legii medierii nr. 192/2006 prin legea nr. 370/2009, care la pct. 18 prevede: ” Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:  „Art. 24. — Mediatorii se constituie in asociatii profesionale locale si nationale, avand drept scop reprezentarea intereselor profesionale si protejarea statutului lor, si pot adera la asociatii profesionale internationale in conditiile legii.”  Adică s-a schimbat posibilitatea („se pot constitui”) cu obligaţia („se constituie”) şi s-a insistat asupra acestei obligaţii, împotriva căreia s-a reacţionat cu nesupunere, din cei peste 3400 mediatori doar jumătate fiind înscrişi până acum în asociaţii.
La vremea respectivă, prin proteste, memorii şi chiar procese, aceste măsuri au fost contestate, însă până astăzi nu s-a procedat la anularea lor, astfel încât la 17.04.2012 expiră termenul de înscriere obligatorie în asociaţii, al căror număr a ajuns de aproape 70! Am motivat în mai multe luări de poziţie şi articole că această măsură este impusă cu încălcarea dreptului constituţional la liberă asociere, punct de vedere la care s-au raliat multe asociaţii şi mediatori neînscrişi în acestea. Actualul Consiliu de mediere a menţinut această măsură şi nu a pus încă în dezbatere propunerea făcută de noi, iar iniţiatorii unui proiect de lege de modificare a legii nr. 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator aflat în dezbatere la Senat nu au băgat-o nici ei în seamă.
Propunerea viza modificarea art. 24 din lege după cum urmează:    
Art. 24. (1) Mediatorii se constituie intr-un corp profesional unitar, organizat la nivel naţional şi judeţean, din care fac parte toţi mediatorii autorizaţi potrivit prezentei legi, în scopul apărării statutului, drepturilor şi intereselor mediatorilor, promovării medierii, desfăşurării pregătirii profesionale continue şi relaţionării cu alte entităţi cu atribuţii în domeniu.
 (2) Corpul profesional al mediatorilor este organizat  potrivit unui statut adoptat de un congres naţional în termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi. Pe baza prevederilor statutului, în termen de 3 luni de la adoptarea acestuia vor fi organizate alegeri pentru organele de conducere la nivel judeţean şi naţional ale corpului profesional.
(3) La nivel local şi naţional, mediatorii se pot înscrie în  asociatii profesionale avand drept scop promovarea medierii, schimburi de experienţă, perfecţionarea pregătirii şi asigurarea calităţii serviciului de mediere şi pot adera la asociaţii profesionale internaţionale de profil, în condiţiile legii.”

Citește în continuare

Reclame

Despre mediere la Antena 1 GL-BR


 Luni, 04/02/2012 – 13:28

   „Incepand cu anul 2006, in Romania exista o alternativa mai eleganta, mai rapida si mai putin costisitoare la un proces. Este vorba despre mediere ! Ce este medierea, cum se face si cum se poate ajunge mediator am discutat la “Va intereseaza” cu Anca Simona Cinepa – presedintele Camerei mediatorilor Galati.”  Continuarea pe:  http://a1galatibraila.ro/va-intereseaza/va-intereseaza-cu-cristian-deceanu-invitat-anca-simona-cinepa