Avocaţii vor putea exercita activităţi de mediere numai în condiţiile Legii nr. 192/2006


Mediator Asofronie Constantin

În data de 24 august 2010, Senatul întrunit în sesiune extraordinară la convocarea preşedintelui Romaniei, a adoptat proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, după ce, prin decizia nr. 109/09.02.2010, Curtea Constituţionala a declarat dispoziţiile OUG nr. 159/2008 ca fiind neconstituţionale. Cu ocazia dezbaterilor asupra proiectului de lege care vine să înlocuiască prevederle neconstituţional, senatorii au respins amendamentul privind „exercitarea activităţii de mediere” de către avocaţi.  După conferinţa din această vară a Uniunii Naţionale a Barourilor din România, conducerea profesională a avocaţilor a făcut demersuri pentru iniţierea unui proiect de lege în care era inclusă şi practicarea de activităţi de mediere, fără nici o formalitate de autorizare şi deci fără recunoaşterea legislaţiei privind medierea. La vremea respectivă noi am semnalat pericolul care pândeşte transformarea profesiei de mediator într-o activitate liberală ce poate fi exercitată de alte profesii, ca avocaţii, notarii, psihologii, etc.

În condiţiile în care Consiliul de mediere se implică prea puţin în reglementarea, dezvoltarea şi apărarea profesiei de mediator, am insistat ca la prima modificare a Legii 192/2006 privind medierea şi exercitatea profesiei de mediator, să se schimbe conţinutul art. 75, care după modificarea adusă prin Legea nr. 370/2009 are un conţinut ambiguu,  care ar permite notarilor, avocaţilor şi consilierilor juridici care dobândesc calitatea de mediator potrivit prevederilor acestei legi să poată desfăşura „activitatea de mediere în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor la sediul unde îşi exercită activitatea.”  După pasul făcut prin introducerea acestei posibilităţi în legea medierii, ieri s-a dorit consacrarea acesteia în legea avocaţilor, pe fondul unei puternici susţineri în comisiile juridice ale celor două camere parlamentare, unde majoritatea membrilor sunt avocaţi. 

 NOI SOLICITĂM ELIMINAREA SINTAGMEI SUBLINIATE MAI SUS, RESPECTIV în cadrul formelor de exercitare a profesiei lor ” , prin aceasta avocaţii fiind obligaţi să se autorizeze de către Consiliul de mediere, după un curs de formare iniţială absolut necesar şi să practice activitatea de mediere într-una din formele de exercitare a profesiei de mediator, fiind suficientă concesia ca acest lucru să fie posibil la acelaşi sediu cu cel de avocat, notar au consilier, fireşte cu altă firmă, altă evidenţă, arhivă, ştampilă, facturi şi chitanţe, etc.  Şi aşa o mare parte din mediatori provin din rândul avocaţilor, din care 400 au făcut curs de 40 de ore gratuit, prin Centrul pilot de mediere Craiova, aşa că nu îngrădea nimeni accesul avocaţilor la desfăşurarea de activităţi de mediere, însă în condiţiile Legii nr. 192/2006.  Deci se pot exercita ambele profesii, dar separat, iar în acelaşi dosar, aceeaşi persoană nu poate avea şi calitatea de avocat şi cea de mediator.  

Nu uităm nici de vehementa reacţie a avocaţilor gălăţeni, nejustificată, de acum vreo 2 luni, prin care au somat judecătoria Galaţi să nu mai înscrie pe citaţii că persoanele aflate în litigiu pot soluţiona conflictul dintre ele şi pe calea medierii, înştiinţarea fiind de fapt o aplicare practică a prevederilor art. 6 din legea medierii care obligă organele judiciare şi alte organe cu atribuţii jurisdicţionale să informeze părţile despre mediere şi avantajele acesteia şi să îndrume părţile la mediator. Fireşte că ameninţarea cu sesizarea CSM a Baroului Galaţi a rămas fără urmări, neexistând nici un fel de discriminare a avocaţilor sau de favorizare a mediatorilor, prin aplicarea în acest mod a art. 6.

Totuşi, mediatorii nu trebuie să se bucure prea devreme, a fost câştigată o luptă, nu războiul. Să sperăm că prin presiunea Consiliului de mediere şi mediatorilor cu lobby-ul lor aceste încercări vor lua sfârşit, iar respingerea amendamentului la legea avocaţilor de către Senat la 24 august 2010 să fie urmată la toamnă şi de Camera Deputaţilor, apoi să fie  eliminată sintagma de mai sus  din art. 75 din legea medierii, pentru ca profesia de mediator să poată fi protejată şi exercitată numai în condiţiile legii speciale în domeniu, practicii internaţionale şi directivelor europene, pe care şi România trebuie să le respecte.   

Cat despre relaţionarea avocaţilor cu mediatorii, repet că este loc pentru toată lumea, avocaţii să fie mulţumiţi ca pot deveni uşor medatori autorizaţi, pe când mediatorii nu pot deveni avocaţi! Reamntesc poziţia mea faţă de această pofesie din mesajul adresat de subsemnatul într-un articol din luna iunie a.c.: Nu se putea ocazie mai bună pentru sărbătorirea “Zilei avocatului” la 24 iunie, la două zile după abrobarea acestor coduri de procedură în parlament, fiind corpul profesional care lucrează foarte mult cu armele oferite de acestea, în asigurarea respectării legalităţii şi intereselor clienţilor! Cu acest prilej, ca mediator şi consilier juridic, doresc numai bine, sănătate, felicitări şi succese colegilor jurişti care îmbracă roba de avocat, relaţii de parteneriat şi colegialitate spre binele acestor profesii şi practicanţilor lor! În plus, să nu ne vedem concurenţi, ci colegi!” Citind mesajul onorabilului Presedinte UNBR, dl. avocat Florea Gheorghe, care poate fi citit la link-ul următor, i-aş ruga pe colegi să mediteze asupra unor adevăruri valabile şi pentru alte profesii.  http://www.e-juridic.ro/articole/24-iunie-ziua-avocatului:-mesaj-special-4940.html

 

Reclame

VIVIENE REDING, COMISAR U.E. PENTRU JUSTITIE: FAC APEL LA STATELE MEMBRE SA DEA DOVADA DE HOTARARE IN APLICAREA NORMELOR U.E. IN MATERIE DE MEDIERE


23.08. 2010  Sursa: www.promptmedia.ro  prin medieretatu

 Bruxelles: Comisia Europeana preseaza statele membre sa adopte in legislatia interna normele privind medierea in litigiile transfrontaliere

 Comisia Europeană a reiterat, luni, potenţialul normelor UE în vigoare privind medierea în litigiile transfrontaliere, amintind statelor membre că aceste măsuri pot fi eficiente numai dacă sunt puse în aplicare de către statele membre la nivel naţional. Soluţionarea litigiilor şi a dezacordurilor prin intermediul instanţelor nu este numai costisitoare şi de durată, ci poate distruge, de asemenea, relaţii profitabile de afaceri.

Cauzele transfrontaliere sunt mult mai complexe datorită legislaţiilor şi jurisdicţiilor naţionale diferite, precum şi datorită unor aspecte practice precum cheltuielile şi regimul lingvistic. Prin intermediul procedurilor alternative de soluţionare a litigiilor, implicând mediatori imparţiali, se pot aborda aceste probleme şi găsi soluţii constructive. Însă este nevoie de mediatori calificaţi şi de norme clare în care ambele părţi să poată avea încredere.

Medierea transfrontalieră este mai complicată, întrucât presupune culturi de afaceri diferite, ambele părţi având nevoie de reguli comune pe care să se poată baza. Acesta este motivul pentru care normele UE cu privire la mediere au intrat în vigoare în mai 2008, şi trebuie să fie transpuse până în mai 2011. Acestea instituie garanţii juridice în materie de mediere şi asigură un proces de înaltă calitate deoarece presupun aplicarea unor coduri deontologice sau formarea ca mediator.  Până în prezent patru ţări (Estonia, Franţa, Italia şi Portugalia) au informat Comisia asupra faptului că au transpus în dreptul intern normele UE în materie de mediere. 

„Aceste măsuri ale UE sunt foarte importante pentru că promovează un acces alternativ şi suplimentar la justiţie în viaţa de zi cu zi. Sistemele de justiţie dau oamenilor posibilitatea de a pretinde respectarea drepturilor lor. Accesul efectiv la justiţie este protejat în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Cetăţenilor şi întreprinderilor nu ar trebui să li se îngrădească drepturile doar pentru că le este greu să apeleze la sistemul de justiţie, pentru că nu îşi pot permite acest lucru, nu pot să aştepte derularea procesului sau nu fac faţă birocraţiei”, a declarat vicepreşedintele Viviane Reding, comisar al UE pentru justiţie.„Fac apel la statele membre să dea dovadă de hotărâre în punerea în aplicare neîntârziată a normelor UE în materie de mediere: minimul necesar este de a permite litigiilor transfrontaliere să fie soluţionate pe cale amiabilă.  Dar de ce să nu mergem mai departe? De ce aceste măsuri să nu fie disponibile la nivel naţional? În final, de acest lucru vor beneficia cetăţenii şi întreprinderile, societăţile şi economiile, precum şi sistemul juridic în sine.”

Directiva UE privind medierea se aplică atunci când două părţi care sunt implicate într-un litigiu transfrontalier sunt de acord în mod voluntar să soluţioneze litigiul prin intermediul unui mediator imparţial. 

Statele membre trebuie să se asigure că acordurile rezultate în urma medierii pot fi executate. Conform unui studiu recent finanţat de UE, timpul pierdut prin neutilizarea medierii este estimat, în medie, între 331 şi 446 de zile suplimentare, în UE, iar costurile juridice suplimentare variază de la 12 471 de euro la 13 738 de euro pe caz

Medierea poate rezolva problemele dintre întreprinderi, angajatori şi angajaţi, proprietari şi chiriaşi sau familii, astfel încât relaţiile dintre aceştia să se poată menţine şi chiar consolida, într-un mod constructiv – un rezultat care nu poate fi întotdeauna realizat prin intermediul procedurilor judiciare.

Soluţionarea litigiilor în afara instanţei economiseşte resursele sistemelor de justiţie şi poate reduce în mod potenţial cheltuielile aferente. Soluţionarea litigiilor pe cale electronică face medierea la distanţă din ce în ce mai accesibilă. Ceea ce lipseşte sunt normele transfrontaliere care să ofere părţilor siguranţă cu privire la acest proces şi la caracterul executoriu al acordului care rezultă în urma acestuia. 

Un element crucial în orice mediere este încrederea în proces, în special atunci când cele două părţi provin din ţări diferite. Prin urmare, normele UE încurajează statele membre să prevadă controlul calităţii, să elaboreze coduri deontologice şi să ofere cursuri de formare mediatorilor, pentru a se asigura de existenţa unui sistem eficient de mediere.

Un cod deontologic european pentru mediatori a fost dezvoltat de un grup de părţi interesate cu sprijinul Comisiei Europene şi a fost lansat la data de 2 iulie 2004. Codul deontologic european stabileşte câteva principii la care mediatorii pot decide să adere în mod voluntar; aceste principii se referă la competenţă, numire, taxe de mediere, promovarea serviciilor mediatorilor, independenţă şi imparţialitate, acordul de mediere şi obligaţia de confidenţialitate.  În cazul în care medierea eşuează, litigiile pot fi transferate oricând în sistemul tradiţional de soluţionare în instanţe.

Până în mai 2011, Comisia se aşteaptă ca 26 de state membre să transpună normele UE (Danemarca nu a optat pentru aplicarea acestor norme – o prerogativă de care această ţară se poate prevala pe baza unui protocol anexat la tratatele UE).  Până în prezent patru ţări (Estonia, Franţa, Italia şi Portugalia) au informat Comisia asupra faptului că au transpus în dreptul intern aceste normele. În plus, Lituania şi Slovacia au comunicat instanţele judecătoreşti competente pentru executarea acordurilor în urma medierii transfrontaliere.

Chiar dacă în majoritatea statelor membre existau deja reguli similare la nivel naţional înainte de adoptarea directivei, acestea ar trebui, înainte de 21 mai 2011, să informeze Comisia în legătură cu măsurile pe care le adoptă pentru a transpune directiva (aceste măsuri naţionale ar trebui să menţioneze în mod special directiva).

Unele ţări au deja norme în materie de mediere în anumite domenii; de exemplu, Irlanda şi Danemarcaîn cazul relaţiilor de muncă, Finlanda în cazul litigiilor în care sunt implicaţi consumatorii, Suedia în cazul accidentelor de trafic sau Franţa şi Irlanda în cazul litigiilor de dreptul familiei. În Portugalia există cursuri de formare pentru mediatori din 2001.

Statele membre trebuie să furnizeze informaţii cu privire la instanţele competente să execute acordurile încheiate în urma medierii la o dată anterioară (21 noiembrie 2010), astfel încât Comisia să poată publica aceste informaţii pentru a facilita folosirea medierii de către cetăţeni şi întreprinderi.

 

Zeci de clujeni, în război cu băncile – problemele pot fi rezolvate apeland la mediatorii UMB


 Adevarul.ro/Cluj  22.08. 2010

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului (CJPC) Cluj este asaltat cu plângeri din partea clujenilor înşelaţi de bănci. Ca urmare a aprobării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului (OUG) 50/2010 cu privire la contractele de credit, prin care băncile au fost obligate să elimine comisionului de rambursare anticipată la creditele cu dobândă variabilă, instituţiile financiare caută noi soluţii pentru a menţine taxele. Astfel, prin modificarea contractelor de credit, măsură pe care băncile sunt obligate să o implimenteze în termen de 90 de zile, respectiv până sfârşitul lunii septembrie, printre clauze sunt trecute şi diferite comisioane adiacente. Potrivit lui Mircea Radu, directorul coordonator al CJPC Cluj, fiind de „bună credinţă“, clienţii au semnat contractele fără a le citi cu atenţie, iar ulterior s-au trezit cu au diferite obligaţii financiare faţă de bănci.

Amenzi de 10.000 de lei
„Este vorba de diferite comisioane ascunse în clauzele contractuale. Avem în jur de 22 de plângeri pentru toate băncile, însă cu predilecţie pentru două. Clienţii spun că nu vor să plătească sumele pe care le consideră incorecte şi despre care nu ştiau, iar băncile motivează că în acest sens există contracte semnate de clienţi“, explică Mircea Radu. „E un război care trebuie să fie finalizat cât mai curând. Nu încape discuţie că vom sancţiona instituţiile bancare, însă pentru rezolvarea problemelor oamenii ar trebui să se adreseze instanţei“, a precizat Mircea Radu. Potrivit informaţiilor „Adevărul de Seară“, una dintre băncile vizate este Volksbank. Banca nu a putut fi contactată pentru a oferi o poziţie în acest sens.

Mediatorii bancari – o alternativă pentru instanţe

În cadrul ordonanţei Guvernului se recomandă ca eventualele probleme apărute între clienţi şi bănci să fie rezolvate pe cale amiabilă de mediatorii bancari. Până în prezent mediatorii din Cluj spun că au avut puţine solicitări, însă se aşteaptă la un val începând cu lunile septembrie – octombrie. „Dacă se implimentează corect OUG, băncile vor rămâne doar cu patru comisioane şi pierderi mari. Aşa, acestea caută soluţii. Toată lumea e în aceeaşi situaţie, respectiv oamenii care au contractat credite sunt supuşi la alte comisioane, chiar dacă încă nu ştiu asta. Oamenii semnează de bună credinţă atunci când sunt chemaţi. Problemele pot fi rezolvate apelând la mediatorii bancari, în acest fel fiind avitată calea justiţiei“, a declarat Laurenţiu Seffer, preşedintele filialei Cluj a Uniunii Mediatorilor Bancari din România (UMBR). Mediatorul a mai arătat că în acest fel conflictul poate fi rezolvat într-un termen mult mai scurt decât dacă s-ar apela în instanţă.

O NOUĂ MOSTRĂ DE ABUZ DIN PARTEA CONSILIULUI DE MEDIERE


Cine vrea să conducă medierea (V)

  După ce am aşteptat în zadar o saptămână  înregistrarea acestei petiţii pe cale electronică sau vreun semn de la înalta poartă a medierii că a fost recepţionată şi i se dă curs, după ce nici un membru al comisiei permanente sau din consiliu nu a catadicsit să justifice în vreun fel refuzul radierii unei forme de exercitare a profesiei dizolvate de peste 6 luni de zile sau refuzul înregitrării unei noi f.e.p. din motive hilare, care nu au nici o treabă cu legalitatea, aşa cum ne-a obişnuit de fapt Consiliul de mediere, m-am decis să protestez public şi să vă punem la dispozitie  o adresă către preşedintele şi membrii consiliului, ca să vedeţi cu cine avem de-a face şi cine vrea să conducă medierea în România. Este prima dată când atac public în acest fel membrii consiliului de mediere, însă o fac pentru că unii au depăşit orice limită legală şi de bun simţ.  Preşedintele consiliului şi acoliţii săi  se comportă ca pe propria moşie, mai rău ca instituţiile statului, care nu ar avea asemenea curaj şi tupeu,  cu diferenţa că dumnealor sunt plătiţi din banii noştri, ai mediatorilor care suportăm şi plătim în tăcere ca să-şi bată joc aceştia de mediere şi de noi în mod sistematic!   

Către  

 CONSILIUL DE MEDIERE,  Bucureşti, sector 2, str. Piaţa Sf. Ştefan nr. 7

 Doamnei preşedinte a Consiliului de mediere, Anca Elisabeta Ciucă

 Am primit de la dvs. adresa cu nr. 1878 din 4.08.2010 şi am rămas încă o dată stupefiat de modul în care înţelegeţi  să interpretaţi abuziv legea, în funcţie de relaţia pe care reuşiţi să o asiguraţi cu mediatorii, uitând că din această funcţie oficială, nu puteţi să vă exercitaţi atribuţiile după prieteniile sau duşmăniile acumulate personal, ci numai după litera şi spiritul legii şi celorlalte acte normative care reglementează activitatea consiliului ca instituţie de interes public şi a dvs. ca preşedinte al acestuia.

După ce v-am transmis copie oficială, atestată de avocat, de pe Procesul verbal de dizolvare a Societăţii civile profesionale de mediatori „Popa, Meran, Asofronie”, din 12.02.2010, semnat de cei 3 asociaţi şi stampilat, trebuia să radiaţi de la data comunicării această formă de exercitare a profesiei, fără alte demersuri.

Oricum, în 6 luni de zile (!), desi legea vă obliga în 30 de zile, NU AŢI BINEVOIT A RĂSPUNDE ÎN NICI UN FEL ACESTEI SOLICITĂRI, conformă cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 28(1) şi art. 43 din ROF al CM şi legislaţiei civile aplicabile în domeniu, pe care dvs. înşivă le citaţi. După jumătate de an de studiu a acestei cereri, aţi ajuns la o decizie colectivă ilegală în şedinţa comisiei permanente din data de 19.07.2010, când aţi luat în discuţie cererea cu nr. 1894/06.07.2010, de înfiinţare a unei noi forme de exercitare a profesiei, respectiv “Asofronie Constantin – Birou de mediator”. Motivaţia amânării aprobării pentru că trebuie să mai lămuriţi nişte aspecte (hilare) şi lipsa unui răspuns asupra operării radierii formei de exercitare a profesiei SCPM dizolvate ESTE ILEGALĂ şi discretizează capacitatea profesională a membrilor comisiei conduse de dvs., drept care vă solicit imperativ să aprobaţi de urgenţă solicitarea ţinând cont de următoarele:

1. De la data dizolvării această SCPM nu mai există d.p.v. legal! şi deci cei trei foşti asociaţi Asofronie C., Popa D., Meran D. au rămas mediatori autorizaţi, dar fără a avea o altă formă de exercitare a profesiei(f.e.p.), ca de altfel mulţi alţi colegi din Tabloul mediatorilor, situaţia fiind echivalentă cu cea de mediator inactiv sau autosuspendat. În acest context, aprecierea comisiei şi dvs. că această f.e.p. ar mai exista şi că cei 3 mediatori ar mai fi asociaţi este eronată şi nulă d.p.v. legal!

2. Dacă voiaţi să faceţi asemenea excepţii de rezolvare a acestei cereri, de ce nu aţi trimis subsemnatului şi colegilor un răspuns şi adresele nr. 1862 şi 1873 din 03.08.2010 către aceştia în termenul de 30 de zile de la depunerea PV de dizolvare, în care să le solicitaţi să opteze pentru altă f.e.p. şi o faceţi abia după 6 luni de la dizolvare? Cumva în afara de un abuz prin lipsa de răspuns şi unul prin care îi obligaţi să deschidă o nouă f.e.p., această amânare este un alt abuz de a nu aviza, din răzbunare, cererea mea privind noua f.e.p. pe motive inventate sau din incompetenţă?

3. Unde este scris în lege şi ROF, dna preşedintă şi dvs. membri ai comisiei permanente, că dacă 3 asociaţi dizolvă o formă de asociere ca f.e.p., transmisă dvs., este obligat unul din asociaţi să fie ţinut încă după 6 luni de a i se aproba o nouă f.e.p., de deschiderea de către ceilalţi 2 a unei alte f.e.p.?

4. Unde vedeti dvs. că eu aş apărea în două forme de exercitare a profesiei, când prima este dizolvată de la 1 februarie 2010, cu efecte imediate şi comunicate dvs. de 6 luni, iar pentru a doua am depus cererea în una iulie?

5. Foştii asociaţi ai mei din SCPM au considerat că problema radierii acesteia este ca şi rezolvată în urma adresei şi Procesului verbal de dizolvare din 12.02.2010, predate de mine la consiliu şi au înscris chiar în PV faptul că fiecare urma să-şi deschidă o nouă f.e.p. individual, când vor considera fiecare necesar. Ca urmare, nu are nici o legătură radierea SCPM dizolvate în februarie cu vreo nouă f.e.p. pe care urmau să o aleagă fiecare din ceilalţi 2 colegi şi să facă demersurile necesare la Consiliul de mediere. Aceştia nu pot fi obligaţi să facă acest lucru nici de lege, nici de alte proceduri, atunci nici dvs. nu aveţi dreptul să le solicitaţi să opteze pentru o nouă f.e.p. până la 1 septembrie şi în plus să condiţionaţi aprobarea dosarului meu de acest lucru, fapta fiind faţă de toţi infacţiunea de abuz în serviciu faţă de interesele unei persoane şi discriminare la îndeplinirea unui act administrativ, faţă de mine.

 În concluzie, dvs. trebuie să înţelegeţi că din data de 12.02.2010 la primirea documentelor de dizolvare a SCPM Popa, Meran, Asofronie ar fi trebuit să radiaţi respectiva f.e.p. din Registru şi menţiunile din Tabloul mediatorilor, inclusiv din acest tablou publicat de curând în Monitorul Oficial al României, în care aţi înscris date false, despre o f.e.p. care nu mai există de 6 luni! Acest lucru trebuia făcut şi din luna aprilie 2010 când aţi solicitat transmiterea eventualelor modificări ale datelor de către mediatori în perioada 16-30.04.2010, şi când eu am transmis prin e-mail toate modificarile, inclusiv asupra SCPM şi unui număr de fax, pe care date cu obstinaţie, neglijenţă sau rea-voinţă nu le-aţi modificat şi prin aceasta mi-aţi adus prejudicii.

Având în vedere lipsa oricărei baze legale sau proceduri interne care să condiţioneze autorizarea unei noi forme de exercitare a profesiei pentru subsemnatul, după cererea conform art. 28 si 43 din ROF al CM, depunerea documentaţiei necesare şi plata taxei de modificare a datelor, de solicitarea ca şi ceilalţi 2 mediatori din fosta SCPM PMA să opteze şi să deschidă o nouă f.e.p., SOLICIT COMISIEI PERMANENTE ŞI DVS. DNĂ PREŞEDINTE A C.M. SĂ PROCEDAŢI DE URGENŢĂ LA AUTORIZAREA F.E.P. „ASOFRONIE CONSTANTIN – BIROU DE MEDIATOR, INDIFERENT DACĂ CEI DOI FOŞTI ASOCIAŢI ÎŞI DEPUN SAU NU ACTELE PENTRU O NOUA F.E.P. PÂNĂ LA DATA CERUTĂ DE DVS. – 1.09.2010.

     În caz contrar, tergiversarea nejustificată, atitudinea dvs. sfidătoare la adresa legii şi discriminatorie faţă de mine, materializate în această condiţionare ilegală a autorizării noii fe.p., le voi considera drept un abuz în serviciu contra intereselor persoanei şi veţi suporta consecinţele legale pentru aceasta, împreună cu membrii comisiei permanente, atât prin acţiunea în contencios administrativ, cât şi cea penală.

      16.08.2010                   Mediator ASOFRONIE CONSTANTIN

BLOGUL „MEDIEREA ÎN GALAŢI” LA CEAS ANIVERSAR!


 LA UN AN DE ZILE DE LA INAUGURAREA ACESTUI BLOG, ADMINISTRAT DE CĂTRE MEDIATORII ASOFRONIE CONSTANTIN ŞI MIHAELA GURĂU DIN GALAŢI, AM AJUNS LA POSTAREA CU NUMĂRUL 300, DIN CARE 1/3 SUNT MATERIALELE NOASTRE, 1/3 PRELUATE DE LA COLEGI ŞI RESTUL ARTICOLE DE PRESĂ ÎN LEGĂTURĂ  CU MEDIEREA. FĂRĂ LAUDĂ, PRIN ACEASTA AM DOVEDIT CĂ SUNTEM UNUL DIN CELE MAI ACTIVE BLOGURI NEPERSONALE, PUBLICE, CARE A AJUNS SĂ FIE ACCESAT ÎN MEDIE DE LA 100 LA 500 PERSOANE ZILNIC (al treilea ca frecvenţă în mediere pe plan naţional)-  MEDIATORI, AVOCAŢI, JURIŞTI, JUDECĂTORI, POLIŢIŞTI, ZIARIŞTI, ETC.  ÎN AFARA UNOR ARTICOLE ŞI STUDII PROPRII CARE AU FOST PRELUATE ŞI SUNT FOLOSITE DE COLEGI, BLOGUL NOSTRU A RELATAT DESPRE MEDIEREA ÎN GALAŢI, PROMOVAREA MEDIERII ÎN MASS-MEDIA GĂLĂŢEANĂ ŞI NAŢIONALĂ, A RELAŢIONAT CU PERSONALITĂŢI IMPORTANTE  CARE AU LĂSAT „URME” DE CONSULTARE, PRELUARE, COMENTARE A CELOR MAI DE INTERES MATERIALE, CONTRIBUND  LA DEZBATEREA PUBLICĂ A PROIECTELOR SAU ACTELOR NORMATIVE APĂRUTE ÎN DOMENIU, PREGĂTIREA MEDIATORILOR, DEZVOLTAREA PROFESIEI, PROMOVAREA MEDIERII, RELATAREA ACŢIUNILOR ALTOR ASOCIAŢII ŞI MEDIATORI, A PRINCIPALELOR EVENIMENTE LA NIVEL NAŢIONAL, INFORMAREA CETĂŢENILOR, PRESEI, INSTITUŢIILOR PUBLICE, PRIVATE, ALTOR ENTITĂŢI  INTERESATE DE MEDIERE, PROMOVAREA FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI DIN JUDEŢUL GALAŢI ŞI ZONA ADIACENTĂ.   

    Din păcate, la  această oră de bilanţ, constatăm încă un număr redus de colaboratori cu materiale direct sau la schimb, din partea mediatorilor gălăţeni sau din ţară, celelalte fiind preluari reciproce pasive, din colegialitate, constatăm că s-au format alianţe din cei criticaţi de noi pentru încălcarea legii şi cei obedienţi lor prin renunţarea la publicarea articolelor noastre sau ale colegilor care ni le-au transmis. Pe fondul presiunilor din partea membrilor Consiliului de mediere criticaţi pe drept şi a corului de aplaudaci care se excită la fiecare strănut dorsal al primilor, menţionăm că am respectat etica şi deontologia profesională şi regulile internetului, nefiind observaţi sau admonestaţi vreodată  în această privinţă, păstrându-ne echidistanţa şi deschiderea spre orice formă de colaborare.  

    Mulţumim pentru aprecierile pozitive potrivit cărora suntem una din puţinele tribune ale mediatorilor adevăraţi, verticali, nealiniaţi grupurilor de interese obscure din medierea românească, tribună de la care se spun lucrurilor pe nume fără cosmetizări, fără jigniri, fără etichete şi prejudecăţi, dar neiertătoare cu cei care încalcă drepturile mediatorilor, prevederile legale, actele normative interne, care nu respectă mediatorii şi comit abuzuri împotriva lor.

Mulţumim colaboratorilor şi cititorilor blogului nostru, vă aşteptăm la o întărire a colaborării şi creşterea interacţionării între mediatori, pentru realizarea unui corp/ordin profesional unitar şi puternic al mediatorilor  români, care să conteze în aritmetica legislativă şi practicarea medierii la nivelul aşteptat atât de noi, cât şi de către organele judiciare, Ministerul Justiţiei, justiţiabili, cei care au investit în medierea românească bani, cunosştinţe, încredere, dar încă nu se văd rezultate pe măsură .

Mediatori Asofronie Constantin şi Gurău Mihaela

Conferinţă pentru promovarea medierii la Constanţa, organizată de Grup Mediere – Arbitraj


Mediator Asofronie Constantin

Ieri 12 august 2010 la sala de conferinţe a Hotelului Malibu din Mamaia, Asociaţia  Grup Mediere – Arbitraj Constanţa a organizat CONFERINŢA „Medierea – percepţie şi impact în zona de sud-est a României”.  În afara prezentării noii organizaţii coordonate de av. Camelia Teişanu, manifestarea a avut şi scopuri generoase, cum ar fi: oferirea posibilităţii participantilor de a se întâlni, a se cunoaşte şi de a-şi dezvolta cunoştintele şi aptitudinile profesionale, prin schimbul de informaţii şi bune practici în domeniul medierii, dar şi  constituirea  într-un prilej de dezbatere publică cu privire la mediere, schimb de experienţă şi manifestare profesională a participanţilor. La lucrările conferinţei au fost sunt invitaţi să participe specialişti  în domeniul medierii din ţară, magistraţi, reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, precum şi ai asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, avocaţi, notari, jurişti, mediatorii autorizaţi, presa, precum şi persoane interesate de profesia de mediator.

    Au onorat cu prezenţa invitaţii Anca E. Ciucă, preşedintele Consiliului de Mediere, deputata Alina Şt. Gorghiu, vicepreşedinte UNMR,  Zeno D. Şuştac co-preşedinte al Uniunii Naţionale a Mediatorilor din România, judecător Mihail Stănescu – Sas președintele Judecătoriei,  Ad. Rapotan, adjunct al şefului I.P.J., av., şi formator în mediere Bogdan Matei de la Asociaţia Mediatorilor Craiova, preşedinta O.J. Registrul Comerţului Constanţa. De la bun început felicit organizatorii pentru iniţiativă, apreciez eforturile materiale, financiare, relaţionale şi străduinţa de a ieşi cât mai bine totul, considerând că în mare parte obiectivele conferinţei au fost atinse cu succes. Voi completa articolul în zilele următoare cu  reacţia mass-mediei locale ca efect  în promovarea publică a medierii în judeţul Constanţa, întrucât această ţintă este până la urmă cea mai importantă în practicarea medierii în această perioadă încă de pionerat, după 4 ani de la apariţia legii medierii!    Deasemenea, am remarcat prezenţa unor mediatori din Bucureşti, Tulcea, Braşov şi fireşte Constanţa, care fac mereu din reciprocitatea susţinerii unor asemenea activităţi, liantul corpului profesional în promovarea medierii. În rest, prin fărâmiţarea organizaţională interesată a mediatorilor (în afara altor 35 asociaţii înregistrate deja la C.M., aflăm că noua asociaţie Grup Mediere-Arbitraj are încă 4 filiale, din care 2 în judeţul Tulcea) şi lipsa de iniţiativă conform obligaţiilor legale a Consiliului de mediere  pentru promovare, sunt discutabile efectele la nivel naţional. Cu atât mai mult cu cât, conform modificărilor legislative privind medierea, prezentate de site-urile şi blogurile unor mediatori, precum şi de Alina Gorghiu şi Zeno Şuştac în deschiderea conferinţei,  aşteptările mediatorilor sunt mari pentru a avea de lucru, la fel poate ale instanţelor, poliţiei şi justiţiabililor când aceste modificări vor intra în vigoare, dar a fost din nou subliniată şi lipsa de mediatori în unele judeţe, de care formatorii şi CM nu sunt interesaţi,  inconvenientul lipsei de ajutor judiciar financiar pentru ca medierea să devină o procedură prealabilă obligatorie în unele materii. Au fost trecute în revistă şi reacţiile judecătorilor, poliţiei şi avocaţilor faţă de procedura medierii şi se poate spune că la Constanţa poliţia şi justiţia au auzit şi înţeleg utilitatea medierii, dar mai este destul până să o recomande în mod sistematic, aşa că cei peste 60 de mediatori mai au de aşteptat şi totul depinde până la urmă de efortul propriu de promovare. Nu am putut solicita public, dar o repet aici, la dezbaterea legii privind accelerarea proceselor în sesiunea extraordinară din august a parlamentului, deputata Alina Gorghiu şi reprezentanţii CM – dacă înţeleg şi vor fi prezenţi la dezbateri – să susţină  eliminarea sintagmei  „avizarea acordului de mediere de către autoritatea tutelară în cazul divorţului cu copii minori”, înlocuindu-se cu „prezentarea, la solicitarea instanţei de către părţi a unui aviz din partea autorităţii tutelare„!   Nu mai motivez aici de ce, am scris destul despre asta şi implicaţiile ei!

În afara poveştilor deja cunoscute ale CM, am aflat noua adresa a acestuia în Bucureşti, str Sf. Ştefan nr. 7, unde se speră că o putea avea loc, în sfârşit şi conferinţe de presă (!), că există preocupare pentru crearea sistemului e perfecţionare a pregătirii mediatorilor (cu aceleaşi firme,  numite  greşit de CM ca organizaţii în domeniul medierii), dar am aflat şi că cea mai gravă problemă acum este lipsa unei baze de date statistice privind activitatea mediatorilor, asociaţiilor şi mai ales numărul de cazuri mediate, pe diferite domenii, utilă pentru susţinerea unor modificări legislative, promovare, luarea unor măsuri administrative!   Câtă ipocrizie ascunde această recunoaştere publică, după ce este sabotat studiul iniţiat de subsemnatul şi despre care aceeaşi imprevizibilă preşedintă a CM a spus la ultima şedinţă a comisiei consultative că este atributul CM, că nu şi l-a îndeplinit, dar arogarea iniţiativei particulare de centralizare voluntară a datelor statistice de  către  subsemnatul poate constitui un abuz şi poate atrage răspunderea disciplinară!   S-a mai anunţat că după 8 luni de la apariţia legii 370/2009 (!) se va lucra în forţă timp de 4 (!) zile pentru modificarea R.O.F. al C.M.  în care să se prevadă obligaţia de raportare a datelor statistice de către asociaţii către CM! Nu este de mirare la asemenea preocupări că din sală s-a vociferat  „poate şi organizarea alegerilor!”, faţă de care preşedinta CM expirat a doua oară, nu a reacţionat continuându-şi imperturbabil poveştile frumoase de la Adam şi Eva, dar cu puţine referinţe despre viitorul medierii şi alte atribuţii.  Aşteptăm ca măcar acest proiect, mult aşteptat să fie pus în dezbaterea comisiei consultative şi a mediatorilor, înainte de a se fi hotărât schimbările şi a fi publicat pe site-ul CM, după alte 6-8 luni(!), ca recent publicatul Cod de conduită al membrilor CM, nepus în dezbatere, cu geşeli, despre care nu ştim dacă întră în vigoare din ianuarie, retroactiv sau de la publicarea pe site! În acest ritm, ne om ocupa de marunţişuri şi la un an de când spunea legea 370/2009 că trebuiau organizate alegeri nici nu vor fi pregătite cele necesare! Asta-i supără pe cei din CM, că le spunem de 2 ani adevărul şi că încalcă flagrant legea şi propriile reglementări!

După o bună prezentare a medierii în procedurile judiciare efectuată de preşedintele  judecătoriei a urmat şi o prezentare a adjunctului şefului IPJ, după Ghidul despre mediere pentru poliţia judiciară elaborat de subsemnatul şi distribuit încă din luna februarie cu aprobarea şefului Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din M.A.I. în toate unităţile de poliţie, pe cheltuiala autorului. Ciudăţenia subversivă şi impoliteţea  începe aici, pentru că, după ce la o discuţie din ziua anterioară mi-a confirmat primirea, distribuirea şi folosirea acestei lucrări unicat în mediere şi M.A.I., după ce i-am indicat că ar fi de interes pentru mediatori să dea şi nişte exemple concrete de cazuri statistice la care s-a predat medierea şi câte cazuri au parcurs procedura medierii de la intrarea în vigoare a art. 6 din Legea 370/2009 la 3.03.2010, despre colaborarea cu asociaţiile din judeţ şi vreun protocol, stimabilul coleg, care probabil după discuţiile colaterale cu conducătoarea CM o fi aflat de situaţia conflictuală în care ne aflăm,  a trecut totul sub  tăcere, subliniind însă laudativ faptul că cu vreo 2 ani în urmă organizaţiile FDSC şi Alma-Ro ale familiei prezidenţiale au făcut o campanie discutabilă ca efecte despre Medierea în comunitate cu câţiva poliţişti, cu fonduri externe!  Până unde ajung resentimentele şi boala unora pe oamenii corecţi veţi afla în articolele următoare.  Nu ne mai miră furtul intelectual pe net şi la conferinţe, o consemnăm aici pentru că se repetă. Şi dnă Teişanu, voi asculta avertismentul dvs. de după salut şi nu impietez aici eforturile şi reuşita colegilor mediatori din Constanţa cu observaţiile critice despre comportamentul unora, care vă va scădea entuziasmul după o să vedeţi cu timpul cu cine aveţi de-a face. Poate nemulţumirea şi vociferările unor mediatori cu vechime mai mare, din partea a doua, v-au convins cât de „libere, deschise, democratice, constructive” pot fi dezbaterile cu respectivii, stârnind mânia şi amărăciunea  celor sătui de gargară şi pumni în gură din partea obositului, dictatorialului şi ineficientului Consiliu de mediere. Acestea nu umbresc însă munca organizatorilor şi buna-credinţă a participanţilor care aşteaptă mult mai mult de la cei pe care-i plătesc şi de cam prea mult timp.

Deocamdată atât, felicit din nou mediatorii din Constanţa, autorizaţi sau încă nu,  care s-au străduit să facă o reuşită din această manifestare! Îi aşteptăm şi pe ei la cele organizate de noi, participanţii din alte judeţe! 

 
 

Mediere vs Instanţă

Neptun TV Constanta, 12 august 2010 Social

Românii pierd timp şi bani la instanţele de judecată, deşi de trei ani au la dispoziţie alternativa medierii. Durează puţin, este mai ieftină, dar prea puţin cunoscută populaţiei. Judecători, poliţişti şi jurişti din mai multe judeţeţe s-au întâlnit astăzi la malul mării pentru a pune la cale o strategie pentru promovarea medierii. 

 La Constanţa, numărul proceselor creşte de la an la an, iar judecătorii fac faţă cu greu. Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în ceea ce priveşte munca poliţiştilor. Toate acestea înseamnă bani pierduţi atât de stat, cât şi de oamenii care au litigii pe rolul instanţelor. Deşi legea privind medierea a fost adoptată din 2007, oamenii nu cunosc această alternativă şi sunt reticenţi în a apela la un mediator.  

La Constanţa nu a fost realizată încă o statistică a cazurilor soluţionate prin mediere, dar, specialiştii spun că numărul acestora este destul de mic. Mediatorii din sud estul ţării s-au întâlnit la Constanţa, pentru a pune la punct o strategie de promovare.

În Ungaria 70% dintre litigiile dintre instituţiile bancare şi clienţi sunt rezolvate pe calea medierii. În Norvegia, judecătorii au dreptul să fie simultan şi mediatori, în timp ce în Serbia se cer cinci ani de experienţă în domeniul medierii pentru a deveni „mediator cu acte în regulă”.

 Autor: Marilena COMAN

Promovarea medierii in domeniul bancar la STIRILE EUROPA FM si pe HotNews


Mediatorul  Tudor Tatu, presedintele Uniunii Mediatorilor Bancari, in direct la Europa FM despre medierea bancara. Interviul poate fi audiat intre minutele 5.48 – 7.23

Europa FM  Stiri   Joi, 12 Aug 2010  Ora 18

 CLICK pentru a asculta interviul acordat de  Tudor Tatu, Presedintele Uniunii Mediatorilor Bancari,,Jurnal ora 18″

11 august 2010 Jurnalul Medierea
HOTNEWS. UNIUNEA MEDIATORILOR BANCARI: AM MEDIAT PESTE 100 DE DOSARE. UNELE BANCI AU REFUZAT MEDIEREA
Mediatorii bancari au intervenit in peste 100 de conflicte intre clienti si banci de la infiintarea Uniunii Mediatorilor Bancari (UMB), in noiembrie 2009, cele mai multe sesizari fiind legate de comisioanele ascunse practicate de institutiile de credit, a declarat pentru HotNews.ro Tudor Tatu, presedintele UMB. Potrivit acestuia, au existat situatii in care bancile au refuzat medierea, insa relatiile dintre mediatori si banci s-au imbunatatit considerabil in ultima perioada. “La nivel de tara avem peste 100 de medieri, insa in unele cazuri bancile au refuzat medierea. Relatia s-a imbunatatit considerabil in ultima perioada si acum cam toate bancile accepta medierea. Probabil ca si schimbarile legislative i-au facut sa se indrepte spre mediere”, a declarat Tudor Tatu.

Un lucru imbucurator este ca luna trecuta Institutul Bancar Roman a organizat un curs de specializare si perfectionare, iar in luna septembrie va organiza un alt curs.

Continuare pe: http://wwwmedieretatu.unblog.fr/2010/08/11/hotnewsuniunea-mediatorilor-bancari-am-mediat-peste-100-de-dosare-unele-banci-au-refuzat-medierea/