Conferinţă pentru promovarea medierii la Constanţa, organizată de Grup Mediere – Arbitraj


Mediator Asofronie Constantin

Ieri 12 august 2010 la sala de conferinţe a Hotelului Malibu din Mamaia, Asociaţia  Grup Mediere – Arbitraj Constanţa a organizat CONFERINŢA „Medierea – percepţie şi impact în zona de sud-est a României”.  În afara prezentării noii organizaţii coordonate de av. Camelia Teişanu, manifestarea a avut şi scopuri generoase, cum ar fi: oferirea posibilităţii participantilor de a se întâlni, a se cunoaşte şi de a-şi dezvolta cunoştintele şi aptitudinile profesionale, prin schimbul de informaţii şi bune practici în domeniul medierii, dar şi  constituirea  într-un prilej de dezbatere publică cu privire la mediere, schimb de experienţă şi manifestare profesională a participanţilor. La lucrările conferinţei au fost sunt invitaţi să participe specialişti  în domeniul medierii din ţară, magistraţi, reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, precum şi ai asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, avocaţi, notari, jurişti, mediatorii autorizaţi, presa, precum şi persoane interesate de profesia de mediator.

    Au onorat cu prezenţa invitaţii Anca E. Ciucă, preşedintele Consiliului de Mediere, deputata Alina Şt. Gorghiu, vicepreşedinte UNMR,  Zeno D. Şuştac co-preşedinte al Uniunii Naţionale a Mediatorilor din România, judecător Mihail Stănescu – Sas președintele Judecătoriei,  Ad. Rapotan, adjunct al şefului I.P.J., av., şi formator în mediere Bogdan Matei de la Asociaţia Mediatorilor Craiova, preşedinta O.J. Registrul Comerţului Constanţa. De la bun început felicit organizatorii pentru iniţiativă, apreciez eforturile materiale, financiare, relaţionale şi străduinţa de a ieşi cât mai bine totul, considerând că în mare parte obiectivele conferinţei au fost atinse cu succes. Voi completa articolul în zilele următoare cu  reacţia mass-mediei locale ca efect  în promovarea publică a medierii în judeţul Constanţa, întrucât această ţintă este până la urmă cea mai importantă în practicarea medierii în această perioadă încă de pionerat, după 4 ani de la apariţia legii medierii!    Deasemenea, am remarcat prezenţa unor mediatori din Bucureşti, Tulcea, Braşov şi fireşte Constanţa, care fac mereu din reciprocitatea susţinerii unor asemenea activităţi, liantul corpului profesional în promovarea medierii. În rest, prin fărâmiţarea organizaţională interesată a mediatorilor (în afara altor 35 asociaţii înregistrate deja la C.M., aflăm că noua asociaţie Grup Mediere-Arbitraj are încă 4 filiale, din care 2 în judeţul Tulcea) şi lipsa de iniţiativă conform obligaţiilor legale a Consiliului de mediere  pentru promovare, sunt discutabile efectele la nivel naţional. Cu atât mai mult cu cât, conform modificărilor legislative privind medierea, prezentate de site-urile şi blogurile unor mediatori, precum şi de Alina Gorghiu şi Zeno Şuştac în deschiderea conferinţei,  aşteptările mediatorilor sunt mari pentru a avea de lucru, la fel poate ale instanţelor, poliţiei şi justiţiabililor când aceste modificări vor intra în vigoare, dar a fost din nou subliniată şi lipsa de mediatori în unele judeţe, de care formatorii şi CM nu sunt interesaţi,  inconvenientul lipsei de ajutor judiciar financiar pentru ca medierea să devină o procedură prealabilă obligatorie în unele materii. Au fost trecute în revistă şi reacţiile judecătorilor, poliţiei şi avocaţilor faţă de procedura medierii şi se poate spune că la Constanţa poliţia şi justiţia au auzit şi înţeleg utilitatea medierii, dar mai este destul până să o recomande în mod sistematic, aşa că cei peste 60 de mediatori mai au de aşteptat şi totul depinde până la urmă de efortul propriu de promovare. Nu am putut solicita public, dar o repet aici, la dezbaterea legii privind accelerarea proceselor în sesiunea extraordinară din august a parlamentului, deputata Alina Gorghiu şi reprezentanţii CM – dacă înţeleg şi vor fi prezenţi la dezbateri – să susţină  eliminarea sintagmei  „avizarea acordului de mediere de către autoritatea tutelară în cazul divorţului cu copii minori”, înlocuindu-se cu „prezentarea, la solicitarea instanţei de către părţi a unui aviz din partea autorităţii tutelare„!   Nu mai motivez aici de ce, am scris destul despre asta şi implicaţiile ei!

În afara poveştilor deja cunoscute ale CM, am aflat noua adresa a acestuia în Bucureşti, str Sf. Ştefan nr. 7, unde se speră că o putea avea loc, în sfârşit şi conferinţe de presă (!), că există preocupare pentru crearea sistemului e perfecţionare a pregătirii mediatorilor (cu aceleaşi firme,  numite  greşit de CM ca organizaţii în domeniul medierii), dar am aflat şi că cea mai gravă problemă acum este lipsa unei baze de date statistice privind activitatea mediatorilor, asociaţiilor şi mai ales numărul de cazuri mediate, pe diferite domenii, utilă pentru susţinerea unor modificări legislative, promovare, luarea unor măsuri administrative!   Câtă ipocrizie ascunde această recunoaştere publică, după ce este sabotat studiul iniţiat de subsemnatul şi despre care aceeaşi imprevizibilă preşedintă a CM a spus la ultima şedinţă a comisiei consultative că este atributul CM, că nu şi l-a îndeplinit, dar arogarea iniţiativei particulare de centralizare voluntară a datelor statistice de  către  subsemnatul poate constitui un abuz şi poate atrage răspunderea disciplinară!   S-a mai anunţat că după 8 luni de la apariţia legii 370/2009 (!) se va lucra în forţă timp de 4 (!) zile pentru modificarea R.O.F. al C.M.  în care să se prevadă obligaţia de raportare a datelor statistice de către asociaţii către CM! Nu este de mirare la asemenea preocupări că din sală s-a vociferat  „poate şi organizarea alegerilor!”, faţă de care preşedinta CM expirat a doua oară, nu a reacţionat continuându-şi imperturbabil poveştile frumoase de la Adam şi Eva, dar cu puţine referinţe despre viitorul medierii şi alte atribuţii.  Aşteptăm ca măcar acest proiect, mult aşteptat să fie pus în dezbaterea comisiei consultative şi a mediatorilor, înainte de a se fi hotărât schimbările şi a fi publicat pe site-ul CM, după alte 6-8 luni(!), ca recent publicatul Cod de conduită al membrilor CM, nepus în dezbatere, cu geşeli, despre care nu ştim dacă întră în vigoare din ianuarie, retroactiv sau de la publicarea pe site! În acest ritm, ne om ocupa de marunţişuri şi la un an de când spunea legea 370/2009 că trebuiau organizate alegeri nici nu vor fi pregătite cele necesare! Asta-i supără pe cei din CM, că le spunem de 2 ani adevărul şi că încalcă flagrant legea şi propriile reglementări!

După o bună prezentare a medierii în procedurile judiciare efectuată de preşedintele  judecătoriei a urmat şi o prezentare a adjunctului şefului IPJ, după Ghidul despre mediere pentru poliţia judiciară elaborat de subsemnatul şi distribuit încă din luna februarie cu aprobarea şefului Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică din M.A.I. în toate unităţile de poliţie, pe cheltuiala autorului. Ciudăţenia subversivă şi impoliteţea  începe aici, pentru că, după ce la o discuţie din ziua anterioară mi-a confirmat primirea, distribuirea şi folosirea acestei lucrări unicat în mediere şi M.A.I., după ce i-am indicat că ar fi de interes pentru mediatori să dea şi nişte exemple concrete de cazuri statistice la care s-a predat medierea şi câte cazuri au parcurs procedura medierii de la intrarea în vigoare a art. 6 din Legea 370/2009 la 3.03.2010, despre colaborarea cu asociaţiile din judeţ şi vreun protocol, stimabilul coleg, care probabil după discuţiile colaterale cu conducătoarea CM o fi aflat de situaţia conflictuală în care ne aflăm,  a trecut totul sub  tăcere, subliniind însă laudativ faptul că cu vreo 2 ani în urmă organizaţiile FDSC şi Alma-Ro ale familiei prezidenţiale au făcut o campanie discutabilă ca efecte despre Medierea în comunitate cu câţiva poliţişti, cu fonduri externe!  Până unde ajung resentimentele şi boala unora pe oamenii corecţi veţi afla în articolele următoare.  Nu ne mai miră furtul intelectual pe net şi la conferinţe, o consemnăm aici pentru că se repetă. Şi dnă Teişanu, voi asculta avertismentul dvs. de după salut şi nu impietez aici eforturile şi reuşita colegilor mediatori din Constanţa cu observaţiile critice despre comportamentul unora, care vă va scădea entuziasmul după o să vedeţi cu timpul cu cine aveţi de-a face. Poate nemulţumirea şi vociferările unor mediatori cu vechime mai mare, din partea a doua, v-au convins cât de „libere, deschise, democratice, constructive” pot fi dezbaterile cu respectivii, stârnind mânia şi amărăciunea  celor sătui de gargară şi pumni în gură din partea obositului, dictatorialului şi ineficientului Consiliu de mediere. Acestea nu umbresc însă munca organizatorilor şi buna-credinţă a participanţilor care aşteaptă mult mai mult de la cei pe care-i plătesc şi de cam prea mult timp.

Deocamdată atât, felicit din nou mediatorii din Constanţa, autorizaţi sau încă nu,  care s-au străduit să facă o reuşită din această manifestare! Îi aşteptăm şi pe ei la cele organizate de noi, participanţii din alte judeţe! 

 
 

Mediere vs Instanţă

Neptun TV Constanta, 12 august 2010 Social

Românii pierd timp şi bani la instanţele de judecată, deşi de trei ani au la dispoziţie alternativa medierii. Durează puţin, este mai ieftină, dar prea puţin cunoscută populaţiei. Judecători, poliţişti şi jurişti din mai multe judeţeţe s-au întâlnit astăzi la malul mării pentru a pune la cale o strategie pentru promovarea medierii. 

 La Constanţa, numărul proceselor creşte de la an la an, iar judecătorii fac faţă cu greu. Aceeaşi situaţie se întâlneşte şi în ceea ce priveşte munca poliţiştilor. Toate acestea înseamnă bani pierduţi atât de stat, cât şi de oamenii care au litigii pe rolul instanţelor. Deşi legea privind medierea a fost adoptată din 2007, oamenii nu cunosc această alternativă şi sunt reticenţi în a apela la un mediator.  

La Constanţa nu a fost realizată încă o statistică a cazurilor soluţionate prin mediere, dar, specialiştii spun că numărul acestora este destul de mic. Mediatorii din sud estul ţării s-au întâlnit la Constanţa, pentru a pune la punct o strategie de promovare.

În Ungaria 70% dintre litigiile dintre instituţiile bancare şi clienţi sunt rezolvate pe calea medierii. În Norvegia, judecătorii au dreptul să fie simultan şi mediatori, în timp ce în Serbia se cer cinci ani de experienţă în domeniul medierii pentru a deveni „mediator cu acte în regulă”.

 Autor: Marilena COMAN

Reclame