MODIFICĂRI ÎN ATRIBUŢIILE POLIŢIEI JUDICIARE LA MEDIEREA ÎN MATERIE PENALĂ


                Pentru informarea dumneavoastră asupra modificărilor legislative care au legătură cu activitatea profesională a poliţiştilor, pe site-ul Corpului Naţional al Poliţiştilor www.cnpromania.ro au fost prezentate într-un articol anterior principalele prevederi ale legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu obiectul, avantajele, procedura medierii, precum şi referinţele la Recomandarea 11(99) a Consiliului de Miniştri şi a Parlamentului European privind medierea în materie penală.

       Astăzi vă prezint recentele modificări aduse art. 6 din acea lege prin Legea nr. 370/2009: „Organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi le îndrumă să recurgă la aceasta cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.”

          Trecându-se de la termenul de „recomandă” la „informează” şi „îndrumă”, din lege rezultă că şi pentru poliţiştii – organe judiciare este obligatorie aceasta prevedere legală, de care trebuie să se achite şi sa se foloseasca de aceasta soluţie de rezolvare nejudiciara a conflictelor prin retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor, după primirea acordului de mediere, de la părţi de către poliţistul judiciarist şi/sau procuror.

       În acest sens, potrivit Legii nr. 370/2009 la articolul 70 din Legea nr. 192/2006 dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

„(5) Pentru soluţionarea cauzelor penale în baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, părţile sunt obligate să depuna la organul judiciar forma autentica a acordului sau să se prezinte în faţa organului judiciar pentru a se lua act de vointa acestora.

(6) Dispozitiile art. 61 alin. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul in care medierea este recomandată de către organele judiciare” (suspendarea şi perimarea procesului).

ART. 62 (1) Pentru desfăşurarea procedurii de mediere, judecarea cauzelor … de către instanţele judecătoreşti …va fi suspendată la cererea părţilor, în condiţiile prevăzute de art. 242 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civilă.

(2) Cursul termenului perimării este suspendat pe durata desfăşurării procedurii de mediere, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnării contractului de mediere.”

        În acest fel, se poate reduce mult numarul de dosare instrumentate, dar trebuie avut în vedere pe această criză economică prelungită, că instituţiile statului de aplicare a legii vor reduce cheltuielile, timpul, imprimatele, drumurile aiurea, misiunile efectuate de poliţisti la conflicte mărunte, în situaţii în care dosarul s-ar clasa ori procesul s-ar stinge prin înţelegerea părţilor.

          O parte din aceste cunoştinţe au fost disiminate la poliţişti pe site-ul CN.P. şi în cadrul Programului „Medierea în comunitate” desfăşurat în unităţile de poliţie în anul 2008, printr-un Program Phare, cu aprobarea conducerii M.A.I.

           Pentru a veni în ajutorul poliţiei judiciare, conducerea organizaţiei profesionale Corpul Naţional al Poliţiştilor intenţionează să distribuie legislaţia aferentă şi nişte îndrumări, fiind posibile de asemenea şi scurte convocări la nivelul unor judeţe, cu ocazia pregătirii de specialitate, în colaborare cu alte instituţii din raza de activitate (parchet, instante, mediatori, avocaţi), pentru implementarea acestor prevederi legale – parte a Planului de reforma institutionala a justitiei si a Programului de guvernare aprobat de palamentul Romaniei in ianuarie 2009

Reclame