Asociaţia Mediatorilor Galaţi promovează medierea


ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI PROMOVEAZĂ MEDIEREA

             DUPĂ O PRACTICĂ REUŞITĂ DE PESTE 50 DE ANI ÎN OCCIDENT, MEDIEREA PĂTRUNDE ŞI ÎN ROMÂNIA CA O ALTERNATIVĂ VIABILĂ, COMODĂ, CONVENABILĂ DE SOLUŢIONARE  A DISPUTELOR, ÎN AFARA JUSTIŢIEI.  Reglementarea medierii este realizata prin Legea nr. 192/2006             ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE PROMOVARE A MEDIERII 2008-2009, ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI A ORGANIZAT ÎN DATA DE 25 OCT. 2008 MASA ROTUNDĂ CU TEMA „MEDIEREA, FORMĂ ALTERNATIVĂ NEJUDICIARĂ DE SOLUŢIONARE A CONFLICTELOR”.

          Prima activitate de promovare publică a medierii în judeţul Galaţi, organizată de mediatorul Constantin Asofronie, cu sprijinul câtorva colegi din cadrul Asociaţiei Mediatorilor Galaţi (Popa Didia, Gurău Mihaela), s-a desfăşurat la Casa de Cultură a Sindicatelor sala Atheneum şi a avut onoarea să aibe ca invitaţi prezenţi: reprezentanţi de la Curtea de Apel, Parchet,  Poliţia Judeţeană, Primăria Galaţi, Universitatea Danubius, avocaţi, consilieri juridici, un formator de la Centrul de Mediere Craiova (Mugur Mitroi), şefi ai unor instituţii publice, un lider de sindicat, reprezentanţi ai presei locale.

         Această activitate începută prin câteva articole în ziare locale, s-a dorit a fi o campanie publică de informare a cetăţenilor şi instituţiilor despre apariţia  primilor mediatori autorizaţi din Galaţi şi despre MEDIERE  ca modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor,  dar şi una dintre temele importante şi o prioritate în cadrul Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei de reformă a sistemului judiciar. În acest context, adoptarea Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, constituie una dintre etapele procesului de reducere a volumului de activitate a instanţelor şi în consecinţă de degrevare a acestora de numeroase cauze, urmărind să asigure o soluţionare satisfăcătoare a intereselor părţilor implicate în conflict, dar şi creşterea calităţii actului de justiţie.

          Promotorii medierii rezumă din experienţa de câteva decenii a colegilor din ţările occidentale că rezolvarea clasică a conflictului, prin aducerea litigiului în faţa instanţei de judecată şi promovarea conceptului de pierdere-câştig / de învingător-învins, nu constituie întotdeauna cel mai adecvat răspuns, de natură să ofere un remediu pentru dificultăţile şi nevoile părţilor.

Medierea pune accent pe interesele părţilor, nu pe aspectele juridice ale conflictului.

        ASOCIAŢIA MEDIATORILOR GALAŢI este o organizaţie non-profit neguvernamentală, apolitică, înfiinţată în luna august 2008,  Scopul asociaţiei este promovarea medierii în zona Galaţiului şi a intereselor mediatorilor membri ai săi. În ţară există deja câteva centre active de mediere, care au deja sute de cazuri primite direct de la cetăţeni, instanţe sau parchete (de ex.: Craiova, Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Piatra Neamţ, Bacău, Constanţa, Cluj, Călăraşi, Tg. Jiu, Piteşti, etc.)

       În luna ianuarie 2009 autoritatea publică în domeniu, Consiliul de mediere,  avea înscrişi pe Tabloul mediatorilor şi 22 mediatori autorizaţi din Galaţi, încadraţi în diferite forme de exercitare a profesiei: Birou de mediator (i), Societate civilă profesională de mediatori şi în 3 organizaţii profesionale.    

       Asociaţia Mediatorilor Galaţicare reuneşte 14 din cei peste 20 mediatori formaţi la Galaţi în 2008 de către Centrul de Mediere Craiova are sediul provizoriu în municipiul Galaţi,  str. Călugăreni, nr. 3, bloc P3, sc. III, p., jud.Galaţi şi este coordonată de următoarea echipă de conducere: 

   –  Pricope Ecaterina preşedinte, 0722650713,  email: epricope@yahoo.com–  Constandache Maricel vicepreşedinte. 0745450491, marcelcons@gmail.com– Asofronie Constantin secretar, 0729 013141, o743 014101, costin_aso@yahoo.com, mediatorul_galati@yahoo.com,    Popa Didia, membru, 0740 145027, popa_didia@yahoo.com, Gurău Mihaela 0723 434211, mihaela.gurau@ymail.com 

      CARACTERUL DE UTILITATE PUBLICĂ al instituţiei medierii şi implicit al grupărilor profesionale care practică medierea, este subliniat de Legea nr. 192/2006 art. 4. Acest caracter de utilitate publică se explică prin potenţialul enorm al procedurii de mediere ca alternativă la soluţionarea conflictelor pe cale judiciară. De aceea, legiuitorul a creat un sistem complex de avantaje pentru cei care optează pentru parcurgerea procedurii în cauză. De exemplu, art. 6 din Legea nr.192/2006 stipulează că „organele judiciare şi arbitrale, precum şi alte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale vor informa părţile asupra posibilităţii şi avantajelor folosirii procedurii medierii şi le pot îndruma să recurgă la aceasta pentru soluţionarea conflictelor dintre ele”, iar art. 63 dispune: „în cazul în care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, o hotărâre potrivit dispoziţiilor art.271 C.pr.civ. Odată cu pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare de timbru plătite pentru investirea acesteia”.

     OBIECTUL MEDIERII:  – Relaţiile de familie, raporturi comerciale, raporturi locative, de muncă, de vecinătate, de coproprietate, succesiuni, executarea contractelor, protecţia consumatorilor, asigurări;  – Săvârşirea unor infracţiuni, pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală; – pentru soluţionarea laturii civile în toate procesele penale.

      Nu pot face obiectul medierii: litigiile colective de muncă, drepturile strict personale, (cum ar fi cele privind privind statutul persoanei);

– orice alte drepturi de care părţile, nu pot dispune prin convenţie sau orice alt mod admis de lege.

CINE SUNT MEDIATORII   Mediatorii sunt persoane autorizate să practice profesia de mediator de către Consiliul de mediere. Mediatorii sunt persoane independente de părţi şi au obligaţia să-şi exercite profesia cu respectarea următoarelor obligaţii:

  •  să păstreze confidenţialitatea informaţiilor primite de la părţile angajate în mediere;
  •  să păstreze neutralitatea faţă de părţi şi să exercite calitatea de mediator cu imparţialitate;
  •  să asigure respectarea libertăţii, demnităţii şi vieţii private a părţilor.

UNDE GĂSIM UN MEDIATOR?  Mediatorii autorizaţi sunt înscrisi în Tabloul mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere (www.cmediere.ro)  şi publicat în Monitorul Oficial. Se publică şi la sediul instanţelor, parchetelor, barourilor.

CUM SE AJUNGE LA MEDIERE?  Părţile pot apela la mediere atât anterior cât şi ulterior declanşării unui conflict în instanţă, la organele de cercetare sau urmărire penală în cauzele în care împăcarea părţilor este posibilă prin lege, atât din proprie iniţiativă, cât şi la sugestia acestor organe sau instanţe. În cazul în care conflictul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţele sau organele de cercetare penală vor lua act de această voinţă a părţilor, pronunţând o soluţie corespunzătoare.

ROLUL MEDIATORULUI   Mediatorul nu decide cu privire la cine are dreptate, nu judecă ce s-a întâmplat şi nu caută vinovaţi. El ajută părţile să discute deschis problemele, să-şi identifice soluţii durabile şi în final, el sau avocaţii vor ajuta părţile să scrie înţelegerea la care s-a ajuns.

ROLUL AVOCAŢILOR  Asistarea părţilor de avocaţi la mediere este posibilă şi indicată, rolul avocaţilor este unul important, în  informarea clienţilor asupra procedurii de mediere şi asistarea la mediere.

UNDE ARE LOC MEDIEREA?   Părţile aflate în conflict se prezintă împreună la mediator, stabilind ca medierea să se facă la sediul acestuia, al uneia din părţi sau în alt loc.

ONORARIILE   se stabilesc de comun acord cu părţile, sunt mai mici decât la avocaţi  şi se suportă, de regula, în mod egal de către părţi.  Deocamdată, nu există limite tarifare.  

    Informaţii publice şi documentare: www.medierea.rowww.unmr.ro, www.medieretatu.net,  www.mediere.ro   www.cmediere.ro,  www.ucmr.ro,  JurnalulMedierea,

     CE ESTE MEDIEREA?   Medierea reprezintă o modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor, pe cale amiabilă, părţile fiind asistate de o terţă persoană specializată în mediere, mediatorul. Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine în soluţionarea conflictului, în vederea obţinerii unei soluţii reciproc convenabile.

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: